Kabinet

Qurilmalar


Yangi smartfon sotib olmoqchimisiz?

Smartfon xaridida manfaatli takliflardan foydalaning!

Ucell abonentlari uchun maxsus!


Smartfon xaridida Ucelldan xizmatlar to‘plamini hadyaga oling!

Smartfonlarni savdo ofislarida
yoki alistore.uz saytida xarid qiling

Hadya sifatida Ucellning xizmatlar to‘plamini oling


Qurilma narxi Hadya sifatidagi xizmatlar to‘plami
4 000 000 so‘mgacha Mini to‘plami: 4000 MB, tarmoq ichida 6000 daqiqa, O‘zbekiston bo‘ylab 4000 SMS
4 000 000 so‘mdan oshiq Max to‘plami: 6000 MB, tarmoq ichida 8000 daqiqa, O‘zbekiston bo‘ylab 6000 SMS

 

Xizmatlar to‘plamini olish shartlari

Xizmatlar to‘plami Kiritilgan limitlar Amal qilish muddati Xizmatlar to‘plami narxi Belgilanish soni Qurilma narxiga muvofiq
Tarmoq ichidagi daqiqalar O‘zbekiston bo‘ylab SMSlar MBlar
Mini xizmatlar to‘plami 6000 4000 4000 30 kun 0 so‘m 3 marta 4 mln so‘mgacha
Max xizmatlar to‘plami 8000 6000 6000 30 kun 0 so‘m 3 marta 4 mln so‘mdan oshiq

 • Xizmatlar to‘plamlaridan birini olish uchun Ucell raqamini alistore.uz saytida ro‘yxatdan o‘tkazish lozim, mobil qurilmani samarali xarid qilgan holatda, tanlangan qurilma modeliga muvofiq xizmatlar to‘plami belgilanadi;
 • Xizmatlar to‘plami mobil qurilma xarid qilinganidan keyingi 24 soat davomida alistore.uz saytida ro‘yxatdan o‘tkazilgan Ucell raqamiga belgilanadi;
 • Xizmatlar to‘plamidan haqi oldindan to‘lanuvchi xizmat ko‘rsatish tizimi (Prepaid) abonentlari, faqat raqam Faol holatda bo‘lganida foydalana oladilar;
 • Xizmatlar to‘plami belgilanganida faollashtirish narxi abonent raqamining holatidan qat’i nazar to‘liq hajmda yechib olinadi;
 • Xizmatlar to‘plami bitta mobil qurilma xaridida bitta mobil raqamga bir marta belgilanadi;
 • Xizmatlar to‘plamiga kiritilgan limitdan faqat raqam Faol holatda bo‘lganida foydalanish mumkin;
 • Xizmatlar to‘plami doirasida taqdim etilgan limitlar oldingilariga qo‘shilmaydi va keyingi davrga o‘tmaydi;
 • Taqdim etilgan limitlardan roumingda foydalanib bo‘lmaydi;
 • Limitlar qoldig‘ini *103# USSD-so‘rovi yordamida tekshirish mumkin;
 • Xizmatlar to‘plamini o‘chirish uchun Kompaniya ofisiga murojaat etish yoki 3030 qisqa raqamiga qo‘ng‘iroq qilish lozim;
 • Xizmatlar to‘plamini quyidagi TRlarda faollashtirib bo‘lmaydi: «Cosmo 16», «Cosmo 23», «Cosmo 28», «Drive», «Uchar internet», «Special Unlim»;

Mexanika:
1. Abonent Ucell raqamini alistore.uz saytida samarali ro‘yxatdan o‘tkazishi va tegishli rusumlardagi mobil qurilmani xarid qilishi lozim. Samarali tarzda ro‘yxatdan o‘tgan va mobil qurilmani xarid qilgan holatda ro‘yxatga olingan raqam xizmatlar to‘plamlaridan birini belgilash uchun ro‘yxatga kiritiladi;
2. Mobil qurilma xarid qilganlik uchun bonusning belgilanishini ta’minlash maqsadida tasdiqlangan hamkor – «AliStore» keyinchalik bonus belgilanishi uchun samarali tarzda ro‘yxatdan o‘tgan har bir Ucell raqami bo‘yicha ma’lumotlar ro‘yxatini «COSCOM» MChJga har kunlik asosda taqdim etadi.
Yutuqli o‘yin shartlari

Правила проведения промо-акции «Alistore»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1 Настоящие правила проведения промоакции (далее Правила) устанавливают порядок и участие зарегистрированных клиентов интернет-магазина Alistore.uz (далее Интернет-магазин).
1.2 В акции принимают участие физические и юридические лица, зарегистрированные как клиенты интернет-магазина (далее Участник).
1.3 Организатором промоакции является ООО «DIVAYSI» (далее Организатор).
1.4  Промоакция является открытой и проводится на территории Республики Узбекистан в соответствии с настоящими Правилами.
1.5 Общий период проведения Промоакции устанавливается с 10.06.2020 г. по 17.07.2020 г. (включительно);
1.6 Итоги проведения Промоакции объявляются не позднее 17.07.2020 г.;
1.7 Участники, победившие в Промоакции, будут оповещены об этом отдельной публикацией на сайте www.alistore.uz;
1.8 Участие в Промоакции сотрудников ООО «COSCOM» и ООО «DIVAYSI», а также их близких родственников не допускается.

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОМО-АКЦИИ:
2.1. Для принятия участия в Промоакции необходимо
в период проведения Промоакции зарегистрироваться на сайте www.alistore.uz  и указать свой мобильный номер.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМО-АКЦИИ:
3.1. В Промоакции участвуют все зарегистрированные клиенты интернет- магазина.
3.2. Промоакция проводится в 5 (пять) этапов. Выбор победителя осуществляется с помощью генератора случайных чисел (www.random.org) среди выгруженного списка зарегистрированных участников. Подведение итогов промо-акции каждого этапа утверждаются приказом руководителя. 

           3.3. Этап №1.
  3.3.1. Выгружается список зарегистрированных на сайте www.alistore.uz участников Промоакции (мобильный номер, подтверждённый вводом одноразового пароля или полученного SMS при регистрации) в период с 10.06.2020 г. по 20.06.2020 г.
  3.3.2. Победитель будет определен 20.06.2020 г. с помощью генератора случайных чисел (www.random.org) среди выгруженного списка зарегистрированных участников (см. п. 3.3.1.).
          3.4. Этап №2.
3.4.1. Выгружается список зарегистрированных на сайте www.alistore.uz участников Промоакции (мобильный номер, подтверждённый вводом одноразового пароля или полученного SMS при регистрации) в период с 10.06.2020 г. по 30.06.2020 г.
3.4.2. Победитель будет определен 30.06.2020 г. с помощью генератора случайных чисел (www.random.org) среди выгруженного списка зарегистрированных участников (см. п. 3.4.1.).
           3.5. Этап №3.
3.5.1. Выгружается список зарегистрированных на сайте www.alistore.uz участников Промоакции (мобильный номер, подтверждённый вводом одноразового пароля или полученного SMS при регистрации) в период с 10.06.2020 г. по 07.07.2020 г.
3.5.2. Победитель будет определен 07.07.2020 г. с помощью генератора случайных чисел (www.random.org) среди выгруженного списка зарегистрированных участников (см. п. 3.5.1.).
           3.6. Этап №4 -1 победитель.
3.6.1. Выгружается список зарегистрированных на сайте www.alistore.uz участников (мобильный номер, подтверждённый вводом одноразового пароля или полученного SMS при регистрации) в период с 10.07.2020 г. по 17.07.2020 г.
3.6.2. Победитель будет определен 17.07.2020 г. с помощью генератора случайных чисел (www.random.org) среди выгруженного списка зарегистрированных участников (см. п. 3.6.1.).
            3.7. Этап №4 – 2 победитель.
3.7.1. Выгружается список зарегистрированных на сайте www.alistore.uz участников, которые являются абонентами UCELL (мобильный номер, подтверждённый вводом одноразового пароля или полученного SMS при регистрации) в период с 10.07.2020 г. по 17.07.2020 г.
3.7.2. Победитель будет определен 17.07.2020 г. с помощью генератора случайных чисел (www.random.org) среди выгруженного списка зарегистрированных участников, которые являются абонентами UCELL (см. п. 3.7.1.).
3.8. Всего будет определено 5 победителей, по одному победителю для первых 3 (трех) этапов и 2 победителя по итогам 4 этапа.
3.9. Призовой фонд Промоакции:

Победитель этапа Наименование приза Колличество
Этап №1 Redmi Note 8 T 1 шт
Этап №2 Samsung A40 1 шт
Этап №3 Redmi Note 8 Pro 1 шт
Этап №4 1) Суперприз исключительно  для абонентов Ucell:  Samsung Galaxy A51
2) Суперприз для всех: iPhone 11 Pro
1 шт

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ ПРОМОАКЦИИ:
4.1. Каждый участник промо-акции будет иметь возможность ознакомиться со списком победителей Промоакции на сайте www.alistore.uz и/или в официальных сообществах Организатора в социальных сетях Facebook и/или Instagram, Telegram-канале.
4.2. Награждение Победителей Промоакции будет проводиться по усмотрению Организатора, о месте и времени вручения приза победителю будет предоставлена дополнительная информация.
4.3. Организатор обязан в течение 3-х дней с момента объявления результата промо-акции связаться с победителями по телефону или посредством электронного письма (по указанному e-mail во время регистрации на сайте www.alistore.uz) для уведомления его о победе в Промоакции и сообщения перечня документов, которые необходимо предоставить для получения соответствующего приза, а также уточнения о месте и времени, а также условий вручения приза победителю.
4.4. В случае невостребования или отказа по любым причинам победителя Промоакции от получения приза в течение 30 дней (включительно) после окончания Промоакции, приз не выдается и может быть использован в дальнейшем Организатором на свое усмотрение.
4.5. Победитель, выигравший приз, обязан предоставить Организатору все запрашиваемые документы (п. 4.9.) не позднее 10 дней с момента оглашения результатов Промоакции;
4.6. В случае несоответствия паспортных данных с данными ИНН, либо несоответствия срока действия документов, условия предоставления которых описаны в п. 4.9. настоящих Правил и необходимых для получения приза, а также в случае непредоставления необходимых документов в срок до 30 дней с момента оглашения результатов промо-акции, приз считается невостребованным Победителем, и Организатор имеет право отказать в его выдаче. При этом приз не может быть востребован им повторно.
4.8. Приз победителю промо-акции, проживающему в одном из регионов Узбекистана, будет выслан в ближайший для победителя региональный офис. Для получения приза победитель обязан предоставить запрашиваемые документы (п. 4.9.);
4.9. При вручении приза все налоги должны быть оплачены со стороны Организатора Промоакции в соответствии с законодательством Республики Узбекистан. В связи с чем, для получения приза Победителям будет необходимо предоставить Организатору следующие документы:
 • Заявление;
 • Оригинал (для сверки) и копия паспорта Победителя;
 • Расписка о получении приза для подтверждения Факта его получения.
4.10. Организатор вправе отказать Участнику в выдаче приза в случае:
 • нарушения Участниками настоящих Правил:
 • непредоставления документов;
 • бездействия/действия Участника, свидетельствующего о его отказе предоставить документы, необходимых для вручения приза;
 • получения отказа Участника от получения приза, направленного в письменной форме в течение 30 календарных дней с момента окончания Промоакции;
 • получения отказа Участника от подписания документов о вручении ему приза.
4.11. Призы не подлежат обмену, денежный эквивалент не выдается.
4.12. Победители разрешают организатору и ООО «COSCOM» воспроизводить и использовать свое имя, фамилию и иную информацию, а также своё фото в любой общественно-рекламной деятельности, связанной с Промоакцией, в которой они оказались победителями, без вышеуказанного использования, не предоставляя им какое-либо иное вознаграждение или выгоду, за исключением вручения полученной награды. Победители соглашаются участвовать в рекламных интервью, фотосъемке и/или видеосъемке в целях рекламы акции. Участники могут быть проинформированы организатором и ООО «COSCOM» (посредством SMS или любого другого средства связи) о последующих услугах вне срока действия Промоакции.
4.13. Участие в Промоакции для каждого участника, выигравшего приз «смартфон» в каждый из указанных периодов, является многократным. Иными словами, если Участник стал победителем в свой период (тур), он может принимать участие повторно в следующем из периодов (туров).
4.14. Обязательным условием выдачи призов будет проверка наличия мобильного номера, которой был зарегистрирован на сайте интернет-магазина Alistore.uz, и удостоверения личности.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Организатор имеет право в одностороннем порядке изменить настоящие Правила, предварительно уведомив Участника путем размещения соответствующего сообщения на www.alistore.uz. Датой уведомления является дата публикации соответствующей информации на сайте или дополнительная дата, указанная при изменениях условий на странице Промоакции. При своем несогласии с указанными изменениями Участник вправе отказаться от принятия изменений путем отказа от участия. Продолжение участия в Промоакции по истечении этой даты рассматривается как согласие Участника с внесенными изменениями.
5.2. Внешний вид и дизайн дополнительных призов может отличаться от его изображения на странице Промоакции.
5.3. Все Участники Промоакции, принимая в ней участие, соглашаются с настоящими Правилами о проведении Промоакции, обязуются придерживаться и выполнять их. В случае если Участник нарушил Правила  проведения промо-акции или совершил акт мошенничества и/или обмана для получения приза, он теряет право на получение призов.
5.4. Результаты проведения Промоакции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
5.5. Организатор вправе изменять и дополнять настоящие Правила без предварительного согласия Участников.
5.6. Организатор не несет ответственности за переносы сроков проведения Промоакции и другие изменения, вызванные обстоятельствами, находящимися вне его компетенции.
5.7. Победитель Промоакции обязуется взять на себя расходы по прибытию на место выдачи Приза.
5.8. Принимая участие в Промоакции, участник предоставляет согласие на сбор и обработку персональных данных путем регистрации на сайте интернет-магазина AliStore.uz